ANÓMIA 21

 

Valeria Schulczová: „Anómia 21 je pre DPOH vstupnou bránou k divadlu otvorenej občianskej spoločnosti. A to je veľká zodpovednosť!“ 

 

Bratislava, 5. máj 2021 – Pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť. Sedem hlavných smrteľných hriechov ukotvených v rímskokatolíckej cirkvi sa stali inšpiráciou pre režisérku a vedúcu Divadla P. O. Hviezdoslava Valeriu Schulczovú pri vzniku výnimočného divadelného projektu Anómia 21. Sedem pôvodných slovenských hier uvedie DPOH v premiére počas štyroch júnových dní na troch miestach – na javisku DPOH, v CO kryte divadla a v Klariskách.

„Rozmýšľala som, ako v krátkom čase prísť s projektom, ktorý by bol zásadný pre dramaturgiu divadlo a zároveň reflektoval stav spoločnosti, ktorá je vykĺbená nielen kvôli pandémii, ale i vďaka tomu ako ju zvláda manažovať naša politická reprezentácia. Spoločnosť je unavená a rozdelená ešte viac. Inými slovami, dostávame sa do stavu anómie. Z toho je aj názov projektu. A číslo 21 označuje tento rok,“ vysvetľuje V. Schulczová. Pod vedením dramaturgov – Dariny Abrahámovej a Romana Olekšáka vzniklo sedem pôvodných hier, ktoré autori napísali špeciálne pre DPOH.

Hriechy v divadelných inscenáciách nie sú poňaté v kresťanskom zmysle slov. „Hriech tvorí rámec v dichotómii so spoločenským javom, ktorý má tendenciu rozdeľovať spoločnosť, vyvolávať vášne. Takže napríklad máme hru, ktorá je z jednej strany určená hriechom Závisť a z druhej strany homofóbiou. Alebo Pýcha v kombinácii s domácim násilím. Takmer v každej hre sa samozrejme v nejakej podobe objavuje aj pandémia,“ vysvetľuje V. Schulczová. Medzi autormi, ktorí prijali ponuku napísať dramatický text pre tento projekt, sú Oľga Feldeková, Juraj Šebesta, Uršula Kovalyk, Michaela Zakuťanská, Peter Scherhaufer a dvojice Lucia Mihálová a Matúš Bachynec či už spomínaní Valeria Schulczová a Roman Olekšák. Rozmanité a najmä herecky silné je aj obsadenie účinkujúcich: Anikó Varga, Lucia Siposová, Michal Spišák, Jana Oľhová, Miroslav Noga, Jakub Švec, Milada Rajzíková, Annamária Janeková, Juraj Bača, Petra Vajdová, Krištof Tobiáš, Andrej Šoltés, Lucia Vráblicová, Judita Hansman, Ina Marojević, Táňa Pauhoufová, Martin Huba, Ľuboš Kostelný, Zuzana Fialová, Michal Rovňák, Dušan Cinkota.

Texty do projektu začali ich autori písať v januári, skúšanie prebieha od konca apríla. Projekt spája aj jednotný tvorivý tím všetkých siedmich hier: scénografka Eva Rácová, kostýmová výtvarníčka Simona Vachálková a o hudbu sa postará Martin Hasák.

Premiéry predstavení sa uskutočnia počas štyroch dní – 6.6., 13.6. a 20.6. budú uvedené dve hry a 27.6. bude posledné predstavenie – Experti spojené s diskusiou s odborníkmi, ktorá sa bude týkať celého projektu Anómia 21.

„Čítačky“ hier projektu Anómia 21 v DPOH. Foto: E. Lančaričová

premiéra 6. 6. 2021, javisko DPOH

Lakomstvo – rodová, generačná rovnosť

Hnev – korupcia

premiéra 13. 6. 2021, CO kryt DPOH

Pýcha – domáce násilie

Lenivosť – klimatická kríza, globálne otepľovanie

 

Nezdravý manželský vzťah stvárnia Annamária Janeková a Juraj Bača. Foto: E. Lančaričová

premiéra 20.6. 2021, Klarisky

Závisť – homofóbia

Obžerstvo – rasizmus, xenofóbia

premiéra 27. 6. 2021, javisko DPOH

Smilstvo – antiexpertnosť, popieranie významu vzdelania, konšpirácie

diskusia na témy Anómie

D. Cinkota a M. Rovňák stvárnia vhre Experti manažéra a dokladača tovaru v supermarkete.