p r e d s t a v e n i e

Generácia Z: Krása nevídaná

Informácie

Projekt tolerancie 

Autorská inscenácia

Je krása za odmenu alebo za trest?

Krása ako zvieracia kazajka. Mýtus krásy je sociálny konštrukt, ktorý už od malička vtláča dievčatám predstavu, aké by mali byť. Nielen vizuálne, ale aj mentálne. Aká je ich rola v spoločnosti, v rodine. Aké majú byť, ako sa majú správať, ako a čo majú rozprávať. Ako na ich názore vlastne nezáleží a mali by si ho nechať pre seba. Byť dobrou dcérou, dobrou manželkou, dobrou matkou, milenkou, občiankou, kresťankou. Už mladé ženy nedokážu v spoločnosti, ktorá od nich neustále niečo požaduje, tlak na výkon, perfekcionizmus, ambície, monetizáciu a zároveň je aj patriarchálna, byť nastavené tak, aby vyhovovali. V rámci mýtu krásy je dôležitým prvkom mladosť. Ultimátny nedosiahnuteľný bod, lebo mladnúť nikto nedokáže. Keď sa žena pokúša o krásu, musí to robiť tým správnym spôsobom. Sociálne siete všetko ešte viac exponovali a katalyzovali. Výsledkom sú úzkosti, depresie, pocit permanentného zlyhania. Dievčatá dokonca vytvárajú tlak na seba navzájom. Ako sa voči tomu obrniť? Ako to zvládnuť a nestratiť sebavedomie a vlastnú hodnotu?

 

Hrajú: Mária Schumerová, Annamária Janeková, Romana Ondrejkovičová, Vivien Kvasnicová, Ema Šútovcová

Réžia: Zuzana Fialová

Scéna, kostýmy, light design, inštalácie: Vivien Kvasnicová, Paula Gogola, Ema Šútovcová

Dramaturgia: Valeria Schulczová, Darina Abrahámová

Hudba: Samuel D. Abrahám

Videoprojekcie: Ivan Finta

Odborný konzultant: Katarína Štefaničiaková

 

Premiéra: 22.1.2022

Dĺžka predstavenia: 60 minút bez prestávky – Hlavná scéna

 75 minút bez prestávky – CO kryt

Vhodné pre: 15+

CO kryt, Hlavná scéna

Projekt vznikol v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení

Inscenácia získala v roku 2022 ocenenie Grand Prix na festivale Nová dráma/New drama a divadelnú cenu Dosky za mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla. Mária Schumerová, Annamária Janeková a Romana Ondrejkovičová získali za spoluautorstvo hry a interpretáciu postáv Cenu Tatra banky za umenie v kategórii Mladý tvorca.

Cena Grand Prix 2022 pre Krásu nevídanú

Divadelná inscenácia Krása nevídaná získala výnimočné ocenenie Grand Prix na festivale Nová dráma/New Drama 2022. Dramaturgická rada festivalu vyberala z viac ako 70 inscenácií súčasných dramatických textov v profesionálnych divadlách na Slovensku, ktoré mali premiéru v období od 1. februára 2021 do 28. februára 2022. Na festival bolo pozvaných 9 inscenácií.

“Inscenácia Krása nevídaná Generácie Z je autentickým portrétom generácie Z. Autentickosť spočíva predovšetkým v tom, že hovorí o Generácii Z jazykom Generácie Z. Herečky nehrajú predstaviteľky tejto generácie, oni sú jej súčasťou – to sa odráža v obsahu inscenácie, v scénografii, v hudbe, v kostýmoch.

Témy, s ktorými sa inscenácia vyrovnáva (spoločenský tlak, domáce násilie, zneužívanie, postavenie žien v spoločnosti) sú pritom výsostne aktuálne nielen medzi mladými ľuďmi, ale sú pálčivé pre celú našu spoločnosť. Problémy generácie Z žiaľ boli aj pred ňou a stále sú aj teraz problémami nás všetkých.

Na inscenácii sme ocenili ako dokáže balansovať medzi smútkom, úzkosťou a iróniou bez toho, aby skĺzla do klišé. Prekvapilo nás tiež, aký zrelý a sebavedomý text dokázali autorky napísať a ako herecky presvedčivo ho vedeli podať. Uznali sme tiež komplexnosť spracovania témy, skutočnosť, že výslednému predstaveniu predchádzal intenzívny výskum, že autorky spolupracovali so psychoterapeutkou a sociológmi a bulletin neponúka len informácie o inscenácii, ale rozširuje a dopĺňa jej témy o ďalšie kontexty.

Za dôležité považujeme tiež to, že vďaka jazyku a estetike, s ktorou hra pracuje, Krása nevídaná je zrozumiteľnou širokému publiku a má ambíciu do divadla pritiahnuť aj ľudí, ktorí ho stále považujú za elitársku.”

 

Patrice Pavis, teatrológ

fotogaléria

 foto: Ľuboš Kotlár