letný denný tábor v DPOH

Detský divadelný workshop u Hviezdoslava

Informácie

Dramatizujú vaše deti na život príliš, na javisko akurát? Prihlásiť ich môžete  do nášho detského divadelného workshopu s Pavlom Országhom Hviezdoslavom.
Divadelný workshop Magic star – Hviezdoslav! je určený pre vekovú kategóriu detí 10 až 15 rokov. Cieľom workshopu je zasvätiť účastníkov do tajov a zákutí divadelnej tvorby a prepojiť ju tematicky s tvorbou nestora slovenskej literatúry a drámy P. O. Hviezdoslava. Workshop je zameraný na kreativitu, vzájomnú interakciu a syntézu javiskového prejavu. Svoj talent aj nadobudnuté zručnosti si budú môcť deti vyskúšať v záverečnom divadelnom  predstavení pod režijnou taktovkou a pedagogickým vedením odborných lektorov a hercov Juraja Hrčku a Erika Peťovského.

Miesto: DPOH, Laurinská 17, Bratislava

Termíny:

26. – 30. júl 2021

2. – 6. 8. 2021

Denne: 8:00 – 16:00
Vek: 10-15 rokov
Maximálna kapacita: 12 detí /turnus
Cena: 150 Eur / turnus
Cena nezahŕňa stravné a poistné

>>záväzná prihláška <<<

dokumenty na stiahnutie:

>>vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti <<<

>>všeobecno záväzné obchodné podmienky <<<