Tlačová správa

Generácia Z – nový projekt DPOH

Výnimočný projekt Divadla P. O. Hviezdoslava zameraný predovšetkým na mladého diváka, určite však zaujme a obohatí aj skôr narodených. To je projekt Generácia Z, ktorý sa skladá z troch samostatných inscenácií. V sobotu, 6. novembra, predstavíme prvú z nich – Sused, ktorého nechcem.

 

Kto sú zoomeri?

Nepoznajú svet bez internetu. Častejšie trpia nespavosťou, uprednostňujú elektronické zariadenia pred čítaním kníh. Majú nižšiu schopnosť sústrediť sa, ale aj menšiu slovnú zásobu. Na druhej strane menej konzumujú alkohol, sú vzdelanejší, uprednostňujú rodinu pred kariérou. To sú len niektoré z čŕt zástupcov Generácie Z alebo tzv. zoomerov, teda mladých ľudí narodených v rokoch 1996 – 2009. „Ide o skupinu divákov, ktorá je ešte formatívna – dobrým aj zlým smerom. Projekt pripravujeme v spolupráci s Radou mládeže Slovenska, ktorá realizovala v roku 2020 zaujímavý prieskum na tému – hodnoty mladých. Výsledkom bolo, že mladí ľudia sú voči svojmu okoliu nedôverčiví, podceňujú svoje názory. Naše tri inscenácie sa pokúsia problém mladých pomenovať ich jazykom, prostredníctvom ich generácie hercov a budú sa snažiť hľadať riešenie,“ vysvetľuje autorka projektu a zároveň vedúca divadelného manažmentu DPOH Valeria Schulczová.

 

Základom je tolerancia

Cieľom projektu je prispieť k otvorenej spoločnosti a zvýšiť mieru tolerancie. „Chceli by sme, aby tento divadelný projekt prispel aj k zvýšeniu sebavedomia Generácie Z, ktorá v tejto chvíli nemá životný pocit, že má šancu meniť veci okolo seba,“ hovorí V. Schulczová.

Prvá inscenácia má názov Sused, ktorého nechcem a jej premiéra sa uskutoční v sobotu, 6. novembra o 16.00 a 20.00, v réžii Juraja Hrčku a Erika Peťovského. Téma tolerancie, inakosti, jej rešpektovania či nenávisti rezonuje v súčasnosti ešte viac ako inokedy. Štatistiky dokazujú, že 63% zoomerov nechce žiť vedľa ľudí inej farby pleti, 63% vedľa liberálov, 60% vedľa homosexuálov. Viac ako polovica rozhodne nebude bývať vedľa cudzincov, migrantov, utečencov, židov a moslimov. Kto sú zoomeri a kto ich ovplyvňuje? Žijú viac virtuálne ako v realite? Sú v skutočnom svete stratení, pretože žijú v pocite, že nemajú šancu nič zmeniť? Rozumieme im? A rozumejú oni sami sebe? Kto sa nepýta, nedostáva odpovede. Ale správne sa pýtať je ťažké. Rovnako ako počúvať. Rozdelený svet je náročný pre každého. Spojí ho práve Generácia Z?

V predstavení účinkujú študenti Konzervatória v Bratislave.

 

V netradičnom priestore

Inscenáciu si môžu diváci pozrieť v CO kryte DPOH. Prečo nie na divadelnom javisku? „Kryt je miesto, ktoré ma ochrániť, miesto, ktoré v čase ohrozenia musím zdieľať s inými ľuďmi. Zároveň je tento priestor svojou punkovou atmosférou mladým divákom i tvorcom bližšie. Nemá v sebe nános formálnosti, plyš divadelného hľadiska, zamat javiskových šálov. Cítiť v ňom ozvenu reálneho života pôvodného účelu, pripomína pivnice alternatívy, vonia podzemím.  V istých životných obdobiach a dejinných momentoch môže byť pravde bližšie ako javiská s dokonalou technikou, prezrádza V. Schulczová. Ako dodáva Veronika Fishbone Vlčková z Rady mládeže Slovenska: Hra je silným zhmotnením vnútorného prežívania mladých ľudí. Herci a herečky, ktorí hru spoluvytvárali, patria z hľadiska ich veku do obdobia adolescencie. Na jednej strane je to obdobie, kedy sa mladí pripravujú na svoju profesiu, pri ktorej si zároveň hľadajú svoju vlastnú životnú cestu. Na strane druhej je adolescencia obdobie vymedzovania vlastného ja, hľadania sa, ktoré je sprevádzané pocitmi stratenosti či prázdnosti, ale je zákonite aj plné vzdoru či búrok a nezriedka je sprevádzané generačnými konfliktmi. Je to obdobie, kedy si mladí ľudia vytvárajú vlastný životný priestor, ochutnávajú a nechávajú sa viesť rôznymi kultúrnymi vplyvmi a subkultúrami a preto ich vieme zachytiť aj v troch rôznych štýloch obliekania či hudby počas jedného roka, či dokonca mesiaca.“

 

Premiéra predstavenia Sused, ktorého nechcem, sa uskutoční 6. 11. o 16.00 a 20.00. Viac informácií na www.dpoh.sk.