AKTUALITY

Dramatizujú vaše deti na život príliš, na javisko akurát? Prihlásiť ich môžete  do nášho detského divadelného workshopu s Pavlom Országhom Hviezdoslavom.
Divadelný workshop Magic star – Hviezdoslav! je určený pre vekovú kategóriu detí 10 až 15 rokov. Cieľom workshopu je zasvätiť účastníkov do tajov a zákutí divadelnej tvorby a prepojiť ju tematicky s tvorbou nestora slovenskej literatúry a drámy P. O. Hviezdoslava. Workshop je zameraný na kreativitu, vzájomnú interakciu a syntézu javiskového prejavu. Svoj talent aj nadobudnuté zručnosti si budú môcť deti vyskúšať v záverečnom divadelnom  predstavení pod režijnou taktovkou a pedagogickým vedením odborných lektorov a hercov Juraja Hrčku a Erika Peťovského.

Miesto: DPOH, Laurinská 17, Bratislava

Termíny

26. – 30. júl 2021

2. – 6. august 2021

>>> informácie o workshope <<< 

____________

Vstupenky na projekt ANÓMIA 21

 v predaji!

Na portáli Predpredaj.sk nájdete všetky dostupné predstavenia a aj 4 balíčky všetkých hier projektu:

ANÓMIA 21 – všetky hriechy 7. – 28. jún 2021

ANÓMIA 21 – všetky hriechy 10. – 28. jún 2021

ANÓMIA 21 – všetky hriechy 20. – 30. jún 2021

ANÓMIA 21 – všetky hriechy 1. – 8. júl 2021 

_____________

A N Ó M I A   2 1

Valeria Schulczová: „Anómia 21 je pre DPOH vstupnou bránou k divadlu otvorenej občianskej spoločnosti. A to je veľká zodpovednosť!“ 

 

Bratislava, 5. máj 2021 – Pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť. Sedem hlavných smrteľných hriechov ukotvených v rímskokatolíckej cirkvi sa stali inšpiráciou pre režisérku a vedúcu Divadla P. O. Hviezdoslava Valeriu Schulczovú pri vzniku výnimočného divadelného projektu Anómia 21. Sedem pôvodných slovenských hier uvedie DPOH v premiére počas štyroch júnových dní na troch miestach – na javisku DPOH, v CO kryte divadla a v Klariskách.

„Rozmýšľala som, ako v krátkom čase prísť s projektom, ktorý by bol zásadný pre dramaturgiu divadlo a zároveň reflektoval stav spoločnosti, ktorá je vykĺbená nielen kvôli pandémii, ale i vďaka tomu ako ju zvláda manažovať naša politická reprezentácia. Spoločnosť je unavená a rozdelená ešte viac. Inými slovami, dostávame sa do stavu anómie. Z toho je aj názov projektu. A číslo 21 označuje tento rok,“ vysvetľuje V. Schulczová. Pod vedením dramaturgov – Dariny Abrahámovej a Romana Olekšáka vzniklo sedem pôvodných hier, ktoré autori napísali špeciálne pre DPOH. Hriechy v divadelných inscenáciách nie sú poňaté v kresťanskom zmysle slov. „Hriech tvorí rámec v dichotómii so spoločenským javom, ktorý má tendenciu rozdeľovať spoločnosť, vyvolávať vášne. Takže napríklad máme hru, ktorá je z jednej strany určená hriechom Závisť a z druhej strany homofóbiou. Alebo Pýcha v kombinácii s domácim násilím. Takmer v každej hre sa samozrejme v nejakej podobe objavuje aj pandémia,“ vysvetľuje V. Schulczová. Medzi autormi, ktorí prijali ponuku napísať dramatický text pre tento projekt, sú Oľga Feldeková, Juraj Šebesta, Uršula Kovalyk, Michaela Zakuťanská, Peter Scherhaufer a dvojice Lucia Mihálová a Matúš Bachynec či už spomínaní Valeria Schulczová a Roman Olekšák. Rozmanité a najmä herecky silné je aj obsadenie účinkujúcich: Anikó Varga, Lucia Siposová, Michal Spišák, Jana Oľhová, Miroslav Noga, Jakub Švec, Milada Rajzíková, Annamária Janeková, Juraj Bača, Petra Vajdová, Krištof Tobiáš, Andrej Šoltés, Lucia Vráblicová, Judita Hansman, Ina Marojević, Táňa Pauhoufová, Martin Huba, Ľuboš Kostelný, Zuzana Fialová, Michal Rovňák, Dušan Cinkota.

Texty do projektu začali ich autori písať v januári, skúšanie prebieha od konca apríla. Projekt spája aj jednotný tvorivý tím všetkých siedmich hier: scénografka Eva Rácová, kostýmová výtvarníčka Simona Vachálková a o hudbu sa postará Martin Hasák.

Premiéry predstavení sa uskutočnia počas štyroch dní – 6.6., 13.6. a 20.6. budú uvedené dve hry a 27.6. bude posledné predstavenie – Experti spojené s diskusiou s odborníkmi, ktorá sa bude týkať celého projektu Anómia 21.

„Čítačky“ hier projektu Anómia 21 v DPOH. Foto: E. Lančaričová

premiéra 6. 6. 2021, javisko DPOH

Lakomstvo – rodová, generačná rovnosť

Hnev – korupcia

premiéra 13. 6. 2021, CO kryt DPOH

Pýcha – domáce násilie

Lenivosť – klimatická kríza, globálne otepľovanie

 

Nezdravý manželský vzťah stvárnia Annamária Janeková a Juraj Bača. Foto: E. Lančaričová

premiéra 20.6. 2021, Klarisky

Závisť – homofóbia

Obžerstvo – rasizmus, xenofóbia

premiéra 27. 6. 2021, javisko DPOH

Smilstvo – antiexpertnosť, popieranie významu vzdelania, konšpirácie

diskusia na témy Anómie

D. Cinkota a M. Rovňák stvárnia vhre Experti manažéra a dokladača tovaru v supermarkete.

 

NOVÉ DPOH

“Vytvoríme koncepciu fungovania mestskej divadelnej scény a zabezpečíme zdroje pre jej rozvoj (DPOH).”

HISTÓRIA

„Ako sa formovalo Mestské divadlo?“

Preloader

Adresa

Divadlo P. O. Hviezdoslava
Laurinská č. 20
811 01 Bratislava

POKLADŇA

Pondelok – Piatok
13:00 – 18:00,
Ako aj hodinu pred každým divadelným predstavením

Všeobecné obchodné podmienky

Kontakt

dpoh@dpoh.sk

+421 2 59 103 134
(po-pi 09:00 – 15:00 hod)

Sledujte nás