Projekty DPOH

Hravé čítanie

Hravé čítanie

Divadelno-edukačný projekt prináša krátke videá, ktoré humornou formou, ale zasadené do dobového kontextu, spracovávajú povinnú literatúru pre žiakov a študentov.

preèítajte si viac