PRENÁJOM

Katarína Švábyová
Projektová manažérka
svabyova@dpoh.sk

OBCHOD 

Mária Papcunová
Obchodná zástupkyňa
papcunova@dpoh.sk

VSTUPENKY

Petra Bačová
Zákaznícky servis
vstupenky@dpoh.sk

PR A MÉDIÁ

Dana Freyerová
PR manažérka
freyerova@dpoh.sk

VEDÚCA UMELECKEJ PREVÁDZKY

Mária Lacková
Tajomníčka
lackova@dpoh.sk

MARKETING

Emília Lucká
Marketingová manažérka
lucka@dpoh.sk

VEDÚCI TECHNICKEJ PREVÁDZKY

Richard Čižmár

cizmar@dpoh.sk

Vedenie DPOH

RIADITEĽKA 

Valeria Schulczová

UMELECKÝ ŠÉF

Gejza Dezorz

FINANČNÁ RIADITEĽKA

Lucia Václaviková

PREVÁDZKOVA RIADITEĽKA

Gabriela Klinková

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

Laurinská 20
811 01 Bratislava

Adresa

Divadlo P. O. Hviezdoslava
Laurinská č. 20
811 01 Bratislava

Pokladnica

Je otvorená, každý

pracovný deň v čase

od 14:00 do 18:00

a vždy hodinu

pred predstavením

 

Kontakt

Divadlo P.O.Hviezdoslava n.o. 

E- mail: dpoh@dpoh.sk

Korešpondenčná adresa:
Gorkého 478/17
811 01 Staré Mesto
Bratislava

Copyright © 2022     Divadlo P. O. Hviezdoslava n.o. 

Informácie o spracúvaní osobných údajovTlačové správy