OBCHOD

Mária Papcunová
Obchodná zástupkyňa
papcunova@dpoh.sk

PRENÁJMY/ZÁJAZDY

Michaela Lauková
Obchodná zástupkyňa
laukova@dpoh.sk

VSTUPENKY/ORGANIZOVANÉ

Tím DPOH
vstupenky@dpoh.sk

organizovane@dpoh.sk

PR A MÉDIÁ

Dana Freyerová
PR manažérka
freyerova@dpoh.sk

VEDÚCA UMELECKEJ PREVÁDZKY

Mária Manca
Tajomníčka
manca@dpoh.sk

VEDÚCA TECHNICKEJ PREVÁDZKY

Katarína Švábyová

svabyova@dpoh.sk

LEKTORKA DRAMATURGIE

Tereza Hladká

hladka@dpoh.sk

MARKETING

Emília Lucká
Marketingová manažérka
lucka@dpoh.sk

Vedenie DPOH

RIADITEĽKA 

Valeria Schulczová

FINANČNÁ RIADITEĽKA

Lucia Václaviková

PREVÁDZKOVA RIADITEĽKA

Gabriela Klinková

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

Laurinská 20
811 01 Bratislava