OBCHOD/VSTUPENKY

Mária Papcunová
Obchodná zástupkyňa
papcunova@dpoh.sk

PRENÁJMY/ZÁJAZDY

Michaela Lauková
Obchodná zástupkyňa
laukova@dpoh.sk

PR A MÉDIÁ

Dana Freyerová
PR manažérka
freyerova@dpoh.sk

MARKETING

Emília Lucká
Marketingová manažérka
lucka@dpoh.sk

VEDÚCA UMELECKEJ PREVÁDZKY

Mária Manca
Tajomníčka
manca@dpoh.sk

VEDÚCA TECHNICKEJ PREVÁDZKY

Katarína Švábyová

svabyova@dpoh.sk

Vedenie DPOH

RIADITEĽKA 

Valeria Schulczová

FINANČNÁ RIADITEĽKA

Lucia Václaviková

PREVÁDZKOVA RIADITEĽKA

Gabriela Klinková

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

Laurinská 20
811 01 Bratislava

Adresa

Divadlo P. O. Hviezdoslava
Laurinská č. 20
811 01 Bratislava

Pokladnica

Je dočasne z dôvodu rekonštrukcie zatvorená. Fyzické vstupenky si môžete zakúpiť vo foyer divadla vždy hodinu pred predstavením.

Kontakt

Divadlo P.O.Hviezdoslava n.o. 

E- mail: dpoh@dpoh.sk

Korešpondenčná adresa:
Gorkého 478/17
811 01 Staré Mesto
Bratislava

Copyright © 2022     Divadlo P. O. Hviezdoslava n.o. 

Informácie o spracúvaní osobných údajovTlačové správy